Blog

Vrienden van de Health Promoters Nederland / nieuws  / Voorzitter Mark Agterdenbosch over De Vrienden van de Health Promoters: “Health Promoters wacht een uitdagende toekomst”

Voorzitter Mark Agterdenbosch over De Vrienden van de Health Promoters: “Health Promoters wacht een uitdagende toekomst”

Mark Agterdenbosch is al jaren betrokken bij de organisatie Health Promoters. “Co-founder Harold Robles was een hechte vriend van mij; hij was de goodwill ambassador van de organisatie waar ik voor werk (SANEC) en ik was dat voor zijn organisatie; de Health Promoters. Ik ben jaren lang General Manager bij  ‘Nelson Mandela Children’s fonds’ geweest en weet wat belangrijk is voor een organisatie als Health Promoters. Nu kennen we dit fonds als ‘Kinderfonds Mama’s’. Ik heb veel ervaring opgedaan bij deze organisatie en die ervaringen wil ik graag delen met de Health Promoters. Partnership bij NGO’s is zo belangrijk en daarom ligt de focus daar ook op. Partners vinden en samen groot worden maar wel je eigen organisatie behouden!” zegt Mark stellig. “Ik was ook enorm vereerd dat ik gevraagd werd om voorzitter te worden. Daarnaast is het bestuur aangevuld met nog twee fantastisch mensen Abdoel Harris (penningmeester) en Anton Verton (secretaris)”.

Hoe ziet de organisatie er nu uit
Mark: “We hebben gekozen voor een klein bestuur om voor nu stappen te maken, de lijnen kort te houden en werkbaar te houden. Om dit bestuur heen zullen commissies worden samengesteld voor de grotere klussen. Zo hebben we een fundraisingcommissie, een Golf4Healthcommissie en zullen nog meer commissies worden opgezet met mensen die we in de komende maanden aan onze volgers gaan voorstellen. Naast dat we een mooi bestuur hebben, kunnen we alleen maar succesvol zijn als we iemand hebben die de dagelijkse gang van zaken op zich neemt vanuit Nederland, ook in alle commissies betrokken wordt én een goed contact heeft met Zuid-Afrika. We hebben daarom besloten om Regina Eggink-Stolk, die jaren de rechterhand van Harold was, te benoemen tot uitvoerend directeur in Nederland. Harold is onvervangbaar hij had een unieke mix van o.a. passie, kennis & kunde, charisma en energie, maar we kunnen wel de krachten bundelen om de plannen die er al waren voort te zetten. Zij kent de organisatie, is bekend met het netwerk, met al de plannen die er waren en nog belangrijk weet veel over de organisatie. Regina en George(CEO  in Zuid-Afrika) hebben bijna dagelijks contact, in Zuid-Afrika voelen zich op deze manier ook enorm gesteund en maken ook zij stappen in verdere ontwikkeling. Op dit moment zorgt het team in Zuid-Afrika ook voor een bijzondere prestatie. Ondanks de corona zetten ze hun werk gestaag voort en daar zijn alleen maar complimenten voor. Ook in Lesotho maakt men vorderingen en zo zijn we met elkaar op weg om op meerdere plekken Health Promoters op te zetten. Daarnaast ben ik heel blij dat ook de pr adviseur van Harold, Patrick de Leede ook weer graag een actieve rol wil hebben binnen de organisatie. Hij zal ons ondersteunen met pr activiteiten en zal binnenkort kennismaken met alle bestuursleden”.

Partners binnen de wereld van NGO is van levensbelang
Na 31 juli jl. is het bestuur, samen met Regina, bij elkaar gekomen om de MOU te bespreken, opnieuw op te stellen en ook de rollen helder te krijgen voor zowel Zuid-Afrika als Nederland inclusief een beleidsplan waar beide organisaties over drie jaar willen staan. Mark vertelt: ”Dat moet goed op papier komen en daarom hebben we ook twee advocaten die ons bijstaan; mr Robert Frans en mr Hans Hueting zorgen dat al onze afspraken met partners maar ook de MOU of andere toekomstige afspraken duidelijk op papier staan. Er zijn mooie afspraken met een partner waarmee we nu aan de vooravond staan om een intentieverklaring te tekenen. Zij willen een percentage van de producten die ze verkopen, doneren aan Health Promoters. Deze samenwerking met deze partner geeft Health Promoters meer funding voor het mooie werk wat ze doen en wij gaan deuren openen voor deze partij zodat we samen succes hebben”, vertelt Markt trots. De organisatie in Nederland wil twee of drie golfdagen organiseren volgend jaar, twee partnerships aangaan en zo werken we ook aan grote donatie aanvragen bij grote andere stichtingen en organisaties. “ja ik ben echt enorm trots op de club mensen die er nu staat en de plannen die er nu zijn. Het ligt helemaal in lijn zoals de co-founder het graag gezien had en langzaam aan zullen we onze eigen koers verder uit moeten zetten, zelf geschiedenis gaan schrijven en nieuwe plannen verder gaan ontwikkelen,” benadrukt Mark stellig en met trotse blik!