Het bestuur van de Vrienden van de Health Promoters Nederland

De heer Mark Agterdebosch

Voorzitter

Mark is al tientallen jaren betrokken bij het werk van de cofounder van de Health Promoters in Zuid-Afrika. Hij kent Zuid-Afrika heel goed en weet welke problematiek er leeft. Mark heeft een groot internationaal netwerk.

De heer Abdoel Harris

Penningmeester

Abdoel is jaren geleden in contact gekomen met de cofounder Harold Robles en zijn grootste wens is dat er ooit een Health Promoters ook wordt opgezet in andere delen van de wereld zoals in Zuid-Amerika.

De heer Anton Verton

Secretaris

Anton is al jaren goed bekend en betrokken bij de Health Promoters. Ook in de tijd van de cofounder was hij nauw betrokken bij de organisatie. Anton heeft een groot netwerk in Nederland en is een grote steun bij fundraising evenementen in Nederland.

De heer Eddy Robles

Bestuurslid

Eddy Robles was tijdens het leven van de cofounder, zijn broer Harold Robles al op de achtergrond betrokken en hielp hem met filmpjes maken en was al betrokken bij de organiatie als hulp tijdens de Golf4Health en nog andere evenementen. Eddy was na het overlijden van de cofounder een grote steun voor George Arrey, de CEO in Zuid-Afrika en Regina Eggink, Exebutieve director in Nederland.

Bestuursleden ontvangen alleen de wettelijk onkostenvergoeding mocht dat van toepassing zijn en ontvangen voor hun bestuurswerk geen beloning.

Dagelijks betrokken personen

Mevrouw Regina Eggink-Stolk

Uitvoerend directeur in Nederland

Regina is geen bestuurslid maar uitvoerend directeur voor de Vrienden van de Health Promoters in Nederland. Zij is al bijna 10 jaar betrokken en heeft nauw samen gewerkt met de cofounder Harold Robles. Zij heeft sinds zijn overlijden, dagelijks contact met Zuid-Afrika, zit in het management van de organisatie in Zuid-Afrika, organiseert, samen met een groep vrijwilligers, fundraisingevents in Nederland en schrijft grote stichtingen aan voor fondsenwerving. Ze is de linkin-pin tussen Zuid-Afrika, Lesotho en Nederland en bezoekt ook de projecten om vanuit Nederland ook vinger aan de pols tehouden wat er met de donaties gebeurt.