Het bestuur van de Vrienden van de Health Promoters Nederland

De heer Mark Agterdebosch

Voorzitter

Mark is al tientallen jaren betrokken bij het werk van de cofounder van de Health Promoters in Zuid-Afrika. Hij kent Zuid-Afrika heel goed en weet welke problematiek er leeft. Mark heeft een groot internationaal netwerk.

De heer Eddy Robles

Penningmeester

Eddy Robles was tijdens het leven van de cofounder, zijn broer Harold Robles al op de achtergrond betrokken en hielp hem met filmpjes maken en was al betrokken bij de organiatie als hulp tijdens de Golf4Health en nog andere evenementen. Eddy was na het overlijden van de cofounder een grote steun voor George Arrey, de CEO in Zuid-Afrika en Regina Eggink, Exebutieve director in Nederland.

De heer Marcus Teunissen

Secretaris

Marcus is al jaren aangehaakt bij de Health Promoters maar dan vanuit Zuid-Afrika. Daar heeft hij samen gewerkt met George Arrey en Regina Eggink en hij had ook een goed contact met Harold Robles, de founder van de organisatie. Mark is psycholoog, werkt nu vanuit Nederland en zal nauw betrokken zijn bij het project van de Health Promoters ook op gebied van geestelijke gezondheid.

Bestuursleden ontvangen alleen de wettelijk onkostenvergoeding mocht dat van toepassing zijn en ontvangen voor hun bestuurswerk geen beloning.

Dagelijks betrokken personen

Mevrouw Regina Eggink-Stolk

Uitvoerend directeur in Nederland

Regina is geen bestuurslid maar uitvoerend directeur voor de Vrienden van de Health Promoters in Nederland. Zij is al bijna 10 jaar betrokken en heeft nauw samen gewerkt met de cofounder Harold Robles. Zij heeft sinds zijn overlijden, dagelijks contact met Zuid-Afrika, zit in het management van de organisatie in Zuid-Afrika, organiseert, samen met een groep vrijwilligers, fundraisingevents in Nederland en schrijft grote stichtingen aan voor fondsenwerving. Ze is de linkin-pin tussen Zuid-Afrika, Lesotho en Nederland en bezoekt ook de projecten om vanuit Nederland ook vinger aan de pols tehouden wat er met de donaties gebeurt.