Drs. Efraim Hart, arts bij het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam,  zal  samen met een aantal gyneacologen én in samenwerking met Health Promoters ook gezondheidseducatie in Nederland gaan geven. In het najaar, de eerste zaterdag van oktober, zal een officiële kick-off zijn voor deze workshops mits coronabesmettingen niet dramatisch oplopen. Efraim kwam in 2019 in contact met Harold Robles en zij spraken over het bundelen van de krachten. Efraim voelt zich sinds deze ontmoeting verbonden met de Health Promoters en is naast special advisor ook sinds kort bestuurslid van de Vrienden van HP NL. “Het is belangrijk dat we overal in de wereld, ja zelfs in een land als Nederland,  aan preventie van ziektes doen want zoals Harold al zei is gezondheidseducatie, een mensenrecht! Het is een ander programma dan in Zuid-Afrika maar ook in Nederland kennen we schrijnende gevallen van vrouwen die met gezondheidsproblemen kampen, niet weten wat ze moeten doen of zich zo schamen dat ze geen arts raadplegen. Gezondheidsproblemen kunnen voorkomen worden als we er meer over vertellen”. Een samenwerking door de krachten te bundelen biedt de groep gyneacologen en de Health Promoters zoveel meer. Efraim:”Door samen te werken als artsen met de Health Promoters kunnen we meer bereiken en de droom van Harold en die van ons, als artsen, realiseren door uit te breiden in Zuid-Afrika (waar dit alles zijn oorsprong kent en dus de basis van de Health Promoters ligt) en ook op meerdere locaties in de wereld de gezondheidseducatie te starten. Er zijn namelijk genoeg grote stichtingen en bedrijven die het belangrijk vinden om dit soort projecten te financieren, als je juist op meerdere plekken in de wereld actief bent en dat is goed voor alle projecten van de Health Promoters”.

Dromen moet je hebben
“Mijn droom en doel is om dit in Nederland ook op de kaart te zetten, meer bewustwording te creëren en daarmee verder de wereld in te trekken; denk daarbij aan de Caribbean en Zuid-Amerika. Uitbreiden op meerdere plekken was ook Harold zijn droom waar hij met veel mensen over sprak. Ik ben ontzettend enthousiast als ik hoor welke plannen er op dit moment besproken worden met een bedrijf die het ook belangrijk vindt dat In gezondheidseducatie en eigenlijk het welzijn in de arme wijken in de wereld verbeterd wordt. Het bestuur van de Vrienden van HP NL is samen met de afgevaardigde van het management van Health Promoters Zuid-Afrika, in gesprek en dat zou fantastisch zijn als we met dit bedrijf de krachten kunnen bundelen. Daarnaast kijken we ook hoe we bij stichtingen die bij ons, vanuit ons artsenteam bekend zijn, om onze gezamenlijke project neer te leggen en financiële steun te vragen. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.